De verschillende projecten en activiteiten die Kom over en help ondersteunt, worden onderverdeeld in vier programma's, die gericht zijn op het volledig kunnen en mogen participeren van kansarme families en kinderen in de maatschappij.
 

Veilige leefomgeving


Het programma veilige leefomgeving is gericht op (erg) kwetsbare en arme kinderen en jongeren met een kansarme achtergrond; zoals kinderen uit gebroken gezinnen, straatkinderen, kinderen die uit tehuizen naar alternatieve vormen van zorg overgeplaatst worden, gehandicapte kinderen en/of kinderen uit Roma-gezinnen. Het programma biedt ondersteuning aan pleeggezinnen en andere vormen van alternatieve zorg: er worden verschillende vormen van zorg geboden om kinderen en jongeren in een veilige en zorgzame omgeving op te laten groeien. Ook wordt er psychosociale zorg ondersteund door Kom over en help en haar partners. Met het oog op de lange termijn veiligheid en verzorging van kinderen wil Kom over en help een sterk netwerk bouwen van kerken en andere sociale instituten om een sociaal vangnet te creëren voor kwetsbare kinderen en families. Ook zullen banden met overheden worden gecreëerd en/of versterkt, omdat de overheid een belangrijke rol speelt in het creëren van bescherming.
 

Toegang tot onderwijs


Het programma toegang tot onderwijs is een verzameling van projecten gericht op de leertrajecten van kinderen en jongeren, zowel binnen scholen (formeel onderwijs) als bij buitenschoolse activiteiten (informeel onderwijs). Het programma focust op de emotionele, cognitieve en psychosociale ontwikkeling van het kind. Binnen de formele tak van onderwijs beoogd het programma dat kinderen het basisonderwijs voltooien en daarna ook middelbaaronderwijs gaan volgen. in de informele tak van onderwijs is er een focus op het ontwikkelen en verbeteren van de levensvaardigheden, sociale interactie, levenshouding, attitude en het gedrag van kinderen. Hierdoor stimuleert het programma op de sociale weerbaarheid van kinderen en ondersteund hen de vaardigheden op te doen die hen na hun opleiding baanzekerheid geven.

Werk en inkomen


Een relatief nieuw programma in het programma werk en inkomen. Dit programma richt zich op het voorbereiden van kinderen en jongeren op een baan, door hen de mogelijkheid te bieden levens- en beroepsvaardigheden op te doen die nodig zijn voor (zelfstandig) werk. Ook biedt het programma bemiddeling tussen werkzoekenden en werkgevers en biedt ondersteuning bij het opzetten en ontwikkelen van kleine bedrijven. Kom over en help zoekt en stimuleert actieve samenwerking op dit beleidsterrein tussen relevante en ervaren actoren, zoals de lokale private sectoren en relevante overheidsactoren. Ook wil Kom over en help Nederlandse bedrijven hierbij betrekken,  zodat ook hun kennis en netwerken ingezet kunnen worden voor ontwikkeling in Oost-Europa en Eurazië.
 

Dagelijkse levensbehoeften


Het programma dagelijkse levensbehoeften focust op de meest arme en kwetsbare families, volwassenen en ouderen. De projecten binnen dit programma zijn erop gericht een sociaal vangnet voor deze mensen te creëren, hen te voorzien van tijdelijke ondersteuning bij hun dagelijkse levensbehoeften (zoals voedsel, huishoudelijke benodigdheden, geld en kleding) en/of verbindt hen met sociale netwerken en sociale voorzieningen van overheden. Het programma dagelijkse levensbehoeften biedt ook rehabilitatie aan verslaafden en ondersteund hen bij hun herintegratie in de maatschappij.

Op onze projectenpagina kunt u per doelstelling de verschillende projecten zien.

nieuws

Een knallende ballon! (video)

Een knallende ballon! (video)

26-08-2016

Aan alle leuke dingen komt een eind, zo ook voor de kinderen die op zomerkamp mochten. Maar wat hebben de kinderen genoten. Heerlijk op kamp! Even niet denken aan de situatie waarin ze leven of de situatie waar ze vandaan komen. Samen met vrienden en... meer...
 • Steven Middelkoop is onze nieuwe ambassadeur

  Steven Middelkoop is onze nieuwe ambassadeur

  26-08-2016

  Belder en Middelkoop ondersteunen de komende wintercampagne van Kom over en help als ambassadeur. In september zal Middelkoop een aantal dagen naar Moldavië gaan om projecten te bezoeken.   Bas Belder, Europarlementariër SGP, is al l... meer...
 • De impact van het (post)communisme

  De impact van het (post)communisme

  15-07-2016

  Hoe ervaren christenen in landen als Bulgarije, Servië en Oekraïne de periode van het postcommunisme?  De komende maanden hoop ik blogs te gaan schrijven over de impact van het (post)communisme op de politiek, de economie, de kerk, jon... meer...
 • Op weg naar betere toegankelijkheid in Nederland

  Op weg naar betere toegankelijkheid in Nederland

  14-07-2016

  Vandaag is een feestelijke dag! Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap treed in werking. Nederland had het verdrag al eerder getekend, maar nog niet ‘geratificeerd’ (bekrachtigd). Door het verdrag te ratificeren worden... meer...
Meer nieuws »

Geef je nu op voor de Xperiencereis naar Moldavië en Zuid-Oekraïne!

AGENDA

Ga naar de agenda »