De verschillende projecten en activiteiten die Kom over en help ondersteunt, worden onderverdeeld in vier programma's, die gericht zijn op het volledig kunnen en mogen participeren van kansarme families en kinderen in de maatschappij.
 

Veilige leefomgeving


Het programma veilige leefomgeving is gericht op (erg) kwetsbare en arme kinderen en jongeren met een kansarme achtergrond; zoals kinderen uit gebroken gezinnen, straatkinderen, kinderen die uit tehuizen naar alternatieve vormen van zorg overgeplaatst worden, gehandicapte kinderen en/of kinderen uit Roma-gezinnen. Het programma biedt ondersteuning aan pleeggezinnen en andere vormen van alternatieve zorg: er worden verschillende vormen van zorg geboden om kinderen en jongeren in een veilige en zorgzame omgeving op te laten groeien. Ook wordt er psychosociale zorg ondersteund door Kom over en help en haar partners. Met het oog op de lange termijn veiligheid en verzorging van kinderen wil Kom over en help een sterk netwerk bouwen van kerken en andere sociale instituten om een sociaal vangnet te creëren voor kwetsbare kinderen en families. Ook zullen banden met overheden worden gecreëerd en/of versterkt, omdat de overheid een belangrijke rol speelt in het creëren van bescherming.
 

Toegang tot onderwijs


Het programma toegang tot onderwijs is een verzameling van projecten gericht op de leertrajecten van kinderen en jongeren, zowel binnen scholen (formeel onderwijs) als bij buitenschoolse activiteiten (informeel onderwijs). Het programma focust op de emotionele, cognitieve en psychosociale ontwikkeling van het kind. Binnen de formele tak van onderwijs beoogd het programma dat kinderen het basisonderwijs voltooien en daarna ook middelbaaronderwijs gaan volgen. in de informele tak van onderwijs is er een focus op het ontwikkelen en verbeteren van de levensvaardigheden, sociale interactie, levenshouding, attitude en het gedrag van kinderen. Hierdoor stimuleert het programma op de sociale weerbaarheid van kinderen en ondersteund hen de vaardigheden op te doen die hen na hun opleiding baanzekerheid geven.

Werk en inkomen


Een relatief nieuw programma in het programma werk en inkomen. Dit programma richt zich op het voorbereiden van kinderen en jongeren op een baan, door hen de mogelijkheid te bieden levens- en beroepsvaardigheden op te doen die nodig zijn voor (zelfstandig) werk. Ook biedt het programma bemiddeling tussen werkzoekenden en werkgevers en biedt ondersteuning bij het opzetten en ontwikkelen van kleine bedrijven. Kom over en help zoekt en stimuleert actieve samenwerking op dit beleidsterrein tussen relevante en ervaren actoren, zoals de lokale private sectoren en relevante overheidsactoren. Ook wil Kom over en help Nederlandse bedrijven hierbij betrekken,  zodat ook hun kennis en netwerken ingezet kunnen worden voor ontwikkeling in Oost-Europa en Eurazië.
 

Dagelijkse levensbehoeften


Het programma dagelijkse levensbehoeften focust op de meest arme en kwetsbare families, volwassenen en ouderen. De projecten binnen dit programma zijn erop gericht een sociaal vangnet voor deze mensen te creëren, hen te voorzien van tijdelijke ondersteuning bij hun dagelijkse levensbehoeften (zoals voedsel, huishoudelijke benodigdheden, geld en kleding) en/of verbindt hen met sociale netwerken en sociale voorzieningen van overheden. Het programma dagelijkse levensbehoeften biedt ook rehabilitatie aan verslaafden en ondersteund hen bij hun herintegratie in de maatschappij.

Op onze projectenpagina kunt u per doelstelling de verschillende projecten zien.

nieuws

Wintercampagne maakt het verschil in Moldavië

Wintercampagne maakt het verschil in Moldavië

20-02-2017

Het is een beproefde Bijbelse wijsheid: laat vreemde lippen u prijzen. Dat geldt ook onze wintercampagne voor Moldavië.   Hoe kom ik op deze gedachte? In gesprek met een Europese diplomaat, gestationeerd in de Moldavische hoofdstad Chisin... meer...
 • OmWarmen in de gaarkeuken

  OmWarmen in de gaarkeuken

  17-02-2017

  Voor de sneeuw begon te vallen in Moldavië, reisde ik daar samen met medewerkers van Kom over en help enkele dagen rond. Aangekomen bij een eenvoudig conferentieoord ontmoetten we partners uit Armenië, Bulgarije, Georgië en Moldavi&eum... meer...
 • Kinderen in Capelle aan den IJsel halen meer dan €3500,- op voor Kom over en help

  Kinderen in Capelle aan den IJsel halen meer dan €3500,- op voor Kom over en help

  13-02-2017

  Een eenzaam meisje in een vervallen gebouw. Sneeuwresten op de lege velden. Ze staart voor zich uit. De kinderen van de Rehobothschool in Capelle aan den IJssel staren naar het scherm. Welk woord komt in hen op? Eenzaam, alleen, verdrietig, arm&helli... meer...
 • De winnaars van de rebus zijn bekend!

  De winnaars van de rebus zijn bekend!

  10-02-2017

  In het puzzelnummer van het Reformatorisch Dagblad, dat op 2 december van het vorige jaar verscheen, hadden wij een rebus geplaatst. Er waren twee mooie prijzen mee te winnen, namelijk een dag uit met een van onze ambassadeurs. Bas Belder of Steven M... meer...
Meer nieuws »

'Met €12,- kun je mijn gezin een maand onderhouden in de winter’
Steun Alexandr deze winter. 

AGENDA

Ga naar de agenda »