20 december 2017

Vacature hoofd programma’s/directeur

We hebben per 1 april 2018 een vacature voor hoofd programma’s/directeur in verband met het vertrek van directeur Karst de Vries en hoofd programma’s Maris Goudzwaard. Deze vacature wordt ingevuld met een nieuwe functie van hoofd programma’s/directeur.

Directeur Karst de Vries zal, na twaalf jaar bij Kom over en help gewerkt te hebben, medio 2018 om gezondheidsredenen terugtreden.
Hoofd programma’s Maris Goudzwaard stopt eerder dan verwacht met zijn werk vanwege gezinsomstandigheden.

Het bestuur grijpt het vertrek van deze twee ervaren medewerkers aan om de koers om meer accent te leggen op zelforganisatie en zelfverantwoordelijkheid versneld in te voeren. In de achterliggende jaren is hiervoor al een aanzet gegeven. Bestuur en medewerkers ervaren deze ontwikkeling als positief en willen dit nu voluit implementeren in de organisatie.
Het betekent dat twee afdelingshoofden leiding geven aan Kom over en help, waarvan één de directeursverantwoordelijkheid heeft. Bijkomend voordeel is dat is dat deze organisatievorm kostenbesparend werkt, waardoor er meer geld naar de directe hulpverlening kan.

Bestuursvoorzitter Gerben Heldoorn: “Met Karst en Maris gaan we veel kunde en ervaring missen. Vooruitlopend op het officiële afscheid wil ik de mannen ontzettend bedanken voor hun enorme gedrevenheid en inzet voor het prachtige werk dat we doen”.