7 september 2017

Een torenhoge boete als je een Bijbel in huis hebt

“Al onze e-mails worden gecontroleerd. Alles wat met religie te maken heeft, is verdacht en wordt zoveel mogelijk tegengewerkt. Als je een Bijbel of andere christelijke boeken in huis hebt, krijg je een buitensporig hoge boete.”
In gesprek met zuster T. uit Oezbekistan, met wie we onlangs een ontmoeting hadden.

Hoe is de situatie momenteel in Oezbekistan?

“Er is sprake van een totale dictatuur. Als christen moet je voortdurend op je hoede zijn, want op de meest onverwachte momenten komt de politie je huis doorzoeken. En ze noteren alles wat je doet en zegt. Om daar later nog eens op terug te komen. Om een voorbeeld te geven.

Vorig jaar kwam de politie en vroeg waar mijn man was. Hij was op stap om mensen te helpen, maar dat kon ik uiteraard niet vertellen. Ik zei dat hij naar zijn vriend André was om te helpen en niet precies wist hoe laat hij zou terugkomen. Onlangs kwam de politie weer en toen was mijn man de kinderen naar school brengen. Ik moest hem bellen en zeggen dat hij dadelijk naar huis moest komen. De politie vroeg bij binnenkomst direct aan hem hoe het met z’n vriend André ging. Hij keek hen vragend aan en ze herinnerde hem eraan dat ik had verteld dat hij André vorig jaar geholpen had. Toen drong het tot hem door en zei hij dat het goed ging met André.

Zulke bezoeken vind ik moeilijk en geeft me angst. Want hoe lang zal het goed gaan?”

Mag je een Bijbel in huis hebben?

“Als je een Bijbel of christelijke lectuur in huis hebt, krijg je een enorme boete. Dat ondervond ook een oude vrouw. Omdat ze veel hartproblemen heeft, helpen twee christenvrouwen haar met het huishoudelijke werk. Op een gegeven moment kwam de politie om te vragen wat deze vrouwen bij haar deden. Tijdens dat bezoek, beter gezegd die huiszoeking, vond de politie een Bijbel. De oude vrouw kreeg een boete van € 100. Dat is tweeënhalf keer een maandpensioen.

Soms wil de overheid ook net doen alsof het allemaal wel meevalt. Zo hebben ze onlangs 3000 Bijbels laten drukken. Het kwam overal in de publiciteit. De meeste ervan zijn echter niet verspreid. En als iemand belangstelling had, werd dat geregistreerd…”

Kun je wat meer vertellen over jullie werk?

“We helpen mensen die in dit land vergeten zijn en waar nauwelijks iemand naar omkijkt. In het leprozencentrum bijvoorbeeld wonen oudere vrouwen die niemand hebben. We geven hen een voedselpakket en medicijnen en bidden met hen. Verder bezoeken we kinderen in staatstehuizen en mensen die gehandicapt zijn en verspreiden we christelijke lectuur. Ook komen we met kleine groepjes mensen bij elkaar om de Bijbel te bestuderen.

Ook zijn er elke zomer Bijbelkampen. Het was erg risicovol, maar gelukkig is alles goed gegaan. Het is een periode van rust en gezelligheid, en we zijn ook veel bezig met de Bijbel. Mensen zijn tot geloof in Jezus gekomen en zijn gedoopt. We voelen ons dankbaar en gezegend dat Zijn Koninkrijk groeit.”

Jullie zijn naar Oezbekistan verhuisd. Kun je steeds weer een visum krijgen?

“Dat wordt steeds lastiger. De politie stelt ons allerlei vragen waarom we hier zijn en wat we doen. We zijn nu weer bezig met een aanvraag, en hopen dat we het voor zes maanden kunnen krijgen. We organiseren ons werk zodanig dat, als we plotseling het land moeten verlaten, de hulp zoveel mogelijk kan doorgaan.”

Wat wil je tegen mensen in Nederland zeggen?

“Het werk in Oezbekistan wordt steeds moeilijker. Niettemin blijven we vertrouwen op God en proberen te doen wat mogelijk is. We leven hier bij de dag. En we zijn dankbaar voor alles wat we kunnen doen.

Bovendien zien we dat het einde der tijden nadert. We komen dichter en dichter bij die dag wanneer we Jezus in heerlijkheid zullen zien.

We danken voor jullie ondersteuning en gebed.”

Bidt en helpt u mee?
Het werk in Oezbekistan is moeilijk en gevaarlijk. We vragen daarom uw gebed voor broeder en zuster T.. Met uw financiële bijdrage helpt u de armen en verdrukten in Oezbekistan.