14 maart 2019

Nieuw leven, nieuwe hoop – Werkbezoek Armenië

In het dorp Torfavan, 150 kilometer ten oosten van de hoofdstad Yerevan werd er enige weken geleden door de dorpsbewoners groot feest gevierd. Honderden schapen werden in open vrachtwagens naar het dorp vervoerd om na de feestelijke ceremonie verdeeld te worden over de gezinnen.

Doel van dit schapenproject is om de gezinnen binnen een termijn van ongeveer drie jaar een bestaansmogelijkheid op te laten bouwen. Door o.a. de aanwas van lammeren, verkoop van vlees en wol zal voor een gedeelte in eigen levensonderhoud kunnen worden voorzien. Dat de effecten van armoede zich niet beperkt tot de materiële sfeer weten we. Het raakt ook een minder zichtbare kant, namelijk de waardigheid en het gevoel van eigenwaarde van een mens. En juist daarom raakt mij vandaag de trots en gedrevenheid waarmee de gezinnen hun ooien aan ons laten zien.

We ontmoeten vandaag een dorpsleider, burgemeester en gezinnen vol  energie en passie. Een heel dorp komt tot leven. Dit schapenproject brengt nieuwe hoop. Tegelijkertijd mag de boodschap van eeuwige hoop, namelijk Jezus als Redder van de wereld, aan de inwoners van dit dorp worden doorgeven. Een beter Lam om op te wijzen is er niet. Daarom is dit schapenproject een prachtige missie in daad en woord.

Margreet van Beest