19 juli 2019

Met weinig middelen hulp bieden. Xperiencereis dag 6

Een intensieve dag met veel verhalen. Vanmorgen om negen uur kregen we het ontbijt. We hadden na het ontbijt een uurtje voor ons zelf. Hierna werden we verwacht om een lezing bij te wonen over het gebruik van alcohol en drugs.

Deze lezing werd gegeven door dominee Alexander Odemchuk, die ook coördinator van de afkickklinieken is. De oudste kinderen van het kamp volgden deze lezing. Ook was eer een ex-verslaafde die zijn verhaal vertelde. De boodschap was helder: leef volgens Gods geboden, zorg goed voor je lichaam en gebruik geen alcohol, drugs of sigaretten.

Daarna namen we afscheid van de dominee en zijn gezin. We hebben besproken wat we van de week vonden en van het land Oekraïne.  We kregen mooie cadeautjes. Tussen de middag hebben we geluncht op het kamp en daarna zijn we vertrokken om gezinnen te gaan bezoeken met gehandicapte kinderen. Deze bezoeken hebben veel indruk op ons gemaakt.

We hebben daar gezien hoe weinig middelen ze vaak hebben om voor gehandicapten kinderen te zorgen. Omdat ze geen hulp krijgen van de overheid, komt er alleen hulp vanuit de kerk. Het was erg indrukwekkend om te zien dat ze de kinderen soms zeven trappen op en af moeten tillen, omdat er geen lift is. We bezochten een vrouw van 84, die samen met haar kleindochter gevlucht is uit het oosten van Oekraïne. Deze vrouw heeft de zorg voor haar kleindochter op zich genomen, omdat haar kleindochter verstoten was door haar moeder. Confronterend om te zien hoe klein hun huisje (een hotelkamertje) was en om haar verhaal te horen. Het is opvallend dat mensen hun hoop altijd op God stellen. Hij alleen kan redden en hen helpen, ook al hebben ze het zo moeilijk. Rond 19:00 uur waren we weer terug op het kamp om te eten.

Vanavond hebben we de reis geëvalueerd en bereiden we ons voor op de terugreis naar Nederland.

Carola Juffer

Lees alle blogs van de Xperiencereis