20 juni 2019

Maxim, een kleine verloren zoon

Best aangrijpend als je 12 jaar bent, en je vloekt al als een ketter. Je hebt ook nog eens dusdanig agressief gedrag dat andere kinderen bang voor je zijn en je uit de weg gaan. Het is met Maxim het geval. Hij is een van de kinderen die in een van 40 dagopvangcentra in Moldavië komt.

Maxim z’n wieg stond niet op een fijne plek. Z’n moeder heeft een verstandelijke beperking en z’n vader heeft maar af en toe wat werk waarmee hij geld kan verdienen. Het betekent dat het thuis armoe troef is, en hij en z’n broertje Sandu liefde en zorg tekort komen.

Eindeloos geduld

En júist dat laatste krijgt hij in het dagopvangcentrum. De vrijwillige jufs die daar werken, hebben eindeloos veel geduld met Maxim. Ze helpen hem bij z’n huiswerk en zorgen dat hij een gezonde maaltijd krijgt. Elke dag vertelt een van de vrijwilliger een verhaal uit de Bijbel en zingen ze liederen. De vrijwilligers geven hem liefde en geborgenheid die hij z’n hele leven gemist heeft.

Een voorbeeld

Langzamerhand verandert er iets bij Maxim. Het pantser van boosheid en agressie breekt stukje bij beetje. Met steeds meer enthousiasme komt hij naar het dagopvangcentrum. Hij doet mee met de activiteiten en speelt met de andere kinderen.

Wat hij voorál graag doet, is het luisteren naar verhalen uit de Bijbel. Hij hangt aan de lippen van de juf. Na elk verhaal heeft hij wel vragen, en hij wil steeds meer weten.

Tot op een dag Maxim aan de vrijwilligers van het dagopvangcentrum vertelt dat hij niet meer zonder de Heere Jezus kan leven. God heeft een wonder in zijn leven bewerkt! Maxim verandert zichtbaar. Hij vertelt aan de andere kinderen wat hij uit de Bijbel heeft geleerd; hij is gehoorzaam en werkt hard op school. Hij is een voorbeeld voor z’n vrienden.

Deze kleine verloren zoon uit Moldavië is terecht gekomen bij de Heere Jezus Die zegt: “Laat de kinderen tot Mij komen”.

Uw steun verandert het leven van kinderen en gezinnen