3 september 2019

Kom over en help brengt brochure uit met Bijbelse bezinning op diaconaat

Om kerkenraden en diaconieën te ondersteunen in hun bezinning op het diaconaat, heeft Kom over en help voor het tweede achtereenvolgende jaar een brochure uitgebracht met overdenkingen. Hieraan hebben predikanten uit Nederland, Moldavië en Oekraïne meegewerkt.

Aan de hand van verschillende Bijbelgedeelten wordt uitgelegd wat diaconaat inhoudt en hoe gemeenten en mensen in de Bijbel daaraan gestalte hebben gegeven.

Verder schrijven predikanten uit Oekraïne en Moldavië hoe zij in hun gemeente inhoud geven aan de zorg voor de naasten. “Diaconaat is een must voor het christendom en elke authentieke christen”, schrijft ds. ds. Anatoliy Krivenko, predikant en directeur van The House of Mercy. “De bediening van het diaconaat is vaak moeilijk werk, waarbij je pas veel later resultaten ziet. Maar als je getrouw je werk blijft doen, ondanks alle moeilijkheden, brengt het zegen voor de eeuwigheid; de Heere Jezus Christus wordt verheerlijkt in het redden van mensen.”

De overdenkingen zijn te gebruiken bij de opening van een vergadering als diaconie of als gehele kerkenraad. Bij de artikelen staan ook gespreksvragen.

Brochure ‘Vergaderopeningen 2019 – Bijbelse bezinning op het diaconaat’
Overdenkingen van predikanten in binnen- en buitenland. Te gebruiken bij de opening van vergadering van diaconie en/of kerkenraad.