7 februari 2018

Kom over en help benoemt Rijk van Ginkel als hoofd programma’s/directeur

Per 1 april 2018 is Rijk van Ginkel benoemd als hoofd programma’s/directeur. Beide functies zijn geïntegreerd, omdat Kom over en help gekozen heeft voor een nieuwe organisatievorm waarbij meer accent ligt op zelforganisatie en zelfverantwoordelijkheid.

Vanaf bovengenoemde datum zal Van Ginkel, samen met hoofd communicatie en fondsenwerving Corine de Jong, leiding geven aan Kom over en help, waarbij Van Ginkel de directeursverantwoordelijkheid heeft. Bijkomend voordeel is dat is dat deze organisatievorm kostenbesparend werkt, waardoor er meer geld naar de directe hulpverlening kan.
In een eerder bericht kunt u hierover meer lezen.

Van Ginkel is arts, gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam bij de afdeling kindergeneeskunde en heeft als arts infectieziektebestrijding bij de GGD Rotterdam gewerkt.  Momenteel is hij werkzaam als Programmamanager noodhulp en rehabilitatie bij Open Doors, en als alarmcentrale-arts bij Eurocross Assistance in Leiden. Tevens doet Van Ginkel medisch research op het gebied van infectieziekten/vaccinatie in de reformatorische gezindte.
Van Ginkel is, samen met zijn gezin, eerder uitgezonden geweest in Angola als medisch adviseur. Verder is hij jarenlang senior gezondheidsadviseur bij het Internationale Rode Kruis geweest.
Vanaf 2016 is hij bestuurslid van Kom over en help.

Van Ginkel woont in Bodegraven, is getrouwd en heeft vijf kinderen. Hij en zijn gezin zijn lid van de Hervormde Gemeente te Bodegraven.