23 augustus 2019

Goed onderwijs van belang voor Armeense kinderen en economie

Arev Sarukhanyan is, zoals alle Armeniërs, trots op haar land. De directeur van onze partnerorganisatie Youth for Christ Armenië somt probleemloos enkele uitvinders van Armeense bodem op. Ook laat ze me foto’s zien van de prachtige natuur. Ze vertelt over de langste kabelbaan ter wereld die in Armenië te vinden is. En ja, natuurlijk moet ook ‘hun’ berg, de Ararat, even genoemd worden. Maar, als het gaat om de economische situatie van het land, is Arev een stuk minder positief. “Die is in één woord verschrikkelijk”, zegt ze.

Arev weet ook hoe dit zo gekomen is. “Na de val van de Sovjet-Unie verkeerde Armenië in een moeilijke situatie. De oorlog met Azerbeidzjan en een zware aardbeving in 1988 hebben aan duizenden Armeniërs het leven gekost. Ook was de regering van het onafhankelijke Armenië corrupt.” Al met al zijn dit omstandigheden die, tot op de dag van vandaag, voor een ongunstig economisch klimaat zorgen. Wat ook niet helpt, is het feit dat de grenzen met buurlanden Azerbeidzjan en Turkije gesloten zijn.

‘Werknemer’ op papier

Ik vraag Arev welke rol de overheid speelt als het gaat om het creëren van werkgelegenheid. Stellig geeft ze antwoord: “Het terugdringen van werkloosheid en het verminderen van armoede behoren tot de prioriteiten van elke overheid.” Maar helaas… de Armeense praktijk is weerbarstig. “De meeste ‘werknemers’ in geprivatiseerde en staatsbedrijven zijn alleen werknemer op papier. Omdat er geen werk is, werken ze niet daadwerkelijk en ontvangen ze dus ook geen loon. Meer werk is een vereiste als het gaat om armoedebestrijding in Armenië.”

Op nummer één

“Mijn land heeft binnen de voormalige Sovjetstaten een ‘leidende positie’ op het gebied van werkloosheid”, vervolgt Arev. Niet iets waarvoor je graag op nummer één staat…
Zoals wel vaker als ik in gesprek ben met een van onze partners uit de landen waar we werken, bekruipt me een gevoel van machteloosheid. De problemen zijn zó complex, waar moeten we beginnen om een verandering tot stand te brengen? Ik heb respect voor mensen zoals Arev, die hun land trouw blijven en zich inzetten voor een betere toekomst.

Kennis als basis

Arev doet dat met haar organisatie bijvoorbeeld door dagopvangcentra voor kinderen. Kinderen worden in deze centra onder andere gestimuleerd om onderwijs te volgen. Maar waarom eigenlijk, vraag ik me af, als de kans op een baan nihil is? Vol overtuiging zegt Arev: “Wij geloven dat kennis de toekomst van deze kinderen kan veranderen. Goed onderwijs vormt een sterke basis.” Op de dagopvangcentra krijgen kinderen ook aanvullend onderwijs. Enthousiast vervolgt Arev: “Het is voor veel kinderen de plek waar zij hun talenten ontdekken en waar ze een beroep kiezen.” Arev is maar wát trots op ‘haar’ kinderen. “Veel jongeren die als kind het dagopvangcentrum hebben bezocht, studeren nu aan een universiteit of hogeschool. Dit is een geweldige overwinning voor ons, omdat wij kinderen het belang van onderwijs hebben bijgebracht.”

Ondernemers voor ondernemers

Met een zekere jaloezie kijkt Arev naar Nederlandse ondernemers. “Zij hebben veel ervaring en dankzij hun werk ontwikkelt de economie zich. Helaas kan ik niet hetzelfde zeggen over Armenië, dat nog steeds een ontwikkelingsland is. Ondernemerschap is bij ons niet ontwikkeld, op veel gebieden bestaat er een monopolie en er is gebrek aan ervaring.” Arev gelooft vast dat Nederlandse ondernemers met hun kennis en ervaring een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van Armenië. Bijvoorbeeld door de lokale bevolking te helpen hun mentaliteit te veranderen.

Bijbelse principes

De regelgeving legt startende ondernemers geen strobreed in de weg. “Wat deze mensen nodig hebben, is kennis, training, goede voorbeelden, ervaring en geld.” Ook hierin ziet Arev een rol weggelegd voor Nederlandse zakenmensen. “Alle Armeniërs kunnen een onderneminkje starten als iemand hun leert hoe ze moeten ondernemen. Als iemand hen voorziet van de benodigde middelen en hun zo de kans geeft om iets van de grond te krijgen.” En waarom dit belangrijk is? “Zodat Armeense ondernemers op hun beurt in staat zijn om anderen te helpen. Elkaar helpen en in elkaars noden voorzien zijn toch Bijbelse principes?”