5 december 2017

Elkaar ontmoeten is ook herinneringen ophalen – Werkbezoek Bulgarije

Elkaar ontmoeten is ook herinneringen ophalen. Dierbare herinneringen die getuigen van een bijzondere band, die in de vele jaren van samenwerken is ontstaan. Oude verhalen krijgen een nieuwe gloed. Zelf deel ik, als bestuurslid, de zegen en zorg van de dienst van Kom over en help nog maar zeven jaren.

Wat mooi is het dan om naar dominee Theo Angelov te luisteren, die in één uur tijd meer dan drie decennia de revue liet passeren met ontroerende verhalen over de samenwerking van Kom over en help en de Baptistenkerken. Het  begon in de donkere jaren toen de Baptisten in Bulgarije leden onder de gesel van de communistische verdrukking van de kerk. Toen het ijzeren gordijn in Europa werd opgetrokken bleef de roeping om te dienen, zodat de broeders en zusters in Bulgarije in de gelegenheid werden gesteld om in de postcommunistische tijd de vaak onvoorstelbare armoede en nood  – vooral van de zo kwetsbare kinderen – hulp te bieden.

Maatkleding

Een van de bijzondere acties uit het verleden werd met humor weer levendig voor de geest gehaald. Dat er eens een actie is gehouden waardoor vele kinderen in Bulgarije een compleet kledingpakket kregen, dat voor elke kind speciaal op maat was samengesteld.  Op de foto leek het net alsof er voortaan in Bulgarije een groep ‘ Hollandse kinderen’  rondliep. En de schoenen waren van zo’n degelijke kwaliteit, zoals dat alleen maar van Holland kon worden verwacht.
In het licht van de professionalisering van de hulpverlening lijken dergelijke acties nu misschien wat antiek geworden. Zo kan en hoeft het ook niet meer. Maar als een teken van bijzondere verbondenheid in de hulprelatie waren zulke vormen van hulp meer dan alleen iets geven. Het was het delen van de zegeningen, vanuit het besef dat de bron van alle zegeningen, de genade van God ons alleen even afhankelijk maakt, maar ook aanhankelijk aan elkaar.

Verbondenheid die blijft

De ervaring van de ontmoeting  in Sofia, afgelopen maandag, met de broeders van de Baptistenkerk, met wie we zoveel jaren een bijzondere band mochten ervaren, doet ons beseffen dat de verbondenheid in de liefde van Christus er een is voor het Leven, ja zelfs voor eeuwig in de verwachting van het Koninkrijk dat is en komt.. Ook als de accenten in de hulpverlening veranderen, en oude vormen geschiedenis worden. Nieuwe generaties moeten het hebben van de verhalen van ‘ oude mensen en dingen die voorbijgaan’. Maar is er ook niet dat lied dat zingt: ‘ Al wat gedaan wordt uit liefde voor Christus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan.’   Paulus zegt ergens dat hij en zijn helpers moed vatten, toen zij de broeders zagen. Mooi als dat wederkerig in Bulgarije en Nederland ook gebeurt tijdens een werkbezoek.

Ds. Machiel A. van den Berg

Lees ook de tweede blog van het werkbezoek in Bulgarije.
Hoop maakt het verschil.

Kom meer te weten over het land Bulgarije
Bulgarije behoort tot de armste lidstaten van de Europese Unie.