9 juli 2018

Een kerkdienst van tweeënhalf uur en ‘schoon-je-zonden-dag’ in Armenië – Jongerenreis Armenië dag 3

Vandaag was een leuke dag. Wel erg warm met zo’n 42 graden.

De kerkdienst duurde zo’n tweeenhalf uur. Een mooie preek over Lukas 17:32, Denk aan de vrouw van Lot. Kort samengevat ging het erover dat de vrouw van Lot teveel aan het aardse verbonden was met haar hart om zich volledig aan God en Zijn wil te geven. We moeten als christen waken over ons eigen hart, maar ook over dat van anderen door regelmatig opnieuw verbonden te worden met God.
Er werd tijdens de dienst veel gezongen door zowel jong als oud.

Na de dienst gingen we Yerevan in, waar we hebben geluncht. Bijzonder om schoon-je-zonden-dag mee te maken!
Vanouds een feest om anderen symbolisch te reinigen en zelf gereinigd te worden van je zonden. Tegenwoordig een nationaal watergevecht, waarbij vrijwel alles geoorloofd is. Vanaf het balkon emmers water gooien of vanuit de auto spuiten….
Op de schaal van 0-10 scoren we een dikke 10 voor natte kleding 😉

Hierna een jeugddienst in de kerk. Het was wat improviseren, maar we hebben diepe gesprekken gevoerd met de jeugd aldaar.

Aangekomen in Armenië!
Jongerenreis Armenië dag 1 en 2