15 mei 2019

De Schutse & Kom over en help: samen sterk voor kinderen met beperking – 2 (van de 3)

Vorige week heeft u kunnen lezen hoe de samenwerking tussen Kom over en help en De Schutse tot stand is gekomen. Nu wil ik kort De Schutse aan u voorstellen en de nood van goede zorg in Moldavië onder uw aandacht brengen.
Kwalitatief goede zorg leveren: hoe kom je aan kennis in een land waar onderwijs op het gebied van zorg niet goed is geregeld?

De Schutse

De Schutse is een instelling voor mensen met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking. Wij bieden hulp aan kinderen op het kinderdagcentrum (KDC), op het dagbehandeling jonge kind (DJK) en wij zijn inzetbaar op scholen voor zorgondersteuning.

Het DJK wordt ingezet als kinderen (vaak met een ontwikkelingsachterstand) nog moeten worden voorbereid op regulier of speciaal onderwijs.
Ook bieden we hulp aan mensen met een intensieve zorgvraag en/of intensieve begeleidingsvraag.
Er zijn woongroepen voor kinderen en volwassenen die 24 uur per dag begeleiding ontvangen, 7 dagen per week. In appartementen worden cliënten begeleid bij het zelfstandig wonen, terwijl ze  overdag naar hun werk gaan. Anderen maken gebruik van een dagbestedingsactiviteit.

Kennis

Als ik langs de groepen op De Schutse loop, zie ik collega’s die zich met passie en liefde voor hun beperkte medemens inzetten. Elke dag weer! Daar heb ik diep respect voor!

De cliënten van De Schutse verdienen het beste. De kwaliteit van de zorg staat daarom hoog in het vaandel. Om de kennis up to date te houden, volgen de medewerkers steeds weer bijscholing.
De Nederlandse (bij)scholing staat heel goed bekend. In Moldavië is de kwaliteit van de scholing en (dus) van de zorg echter heel anders. Kinderdagcentrum New Hope wilde van ons graag meer weten over autisme. Daarnaast zijn er nog tal van onderwerpen waar men kennis over wenst die nog niet voorhanden is.

Kennisoverdracht

Tijdens de eerste contacten die wij hadden met de organisatie New Hope merkten wij dat ons contactpersoon Doina wél redelijk op de hoogte was van de laatste ontwikkelingen rondom autisme. Mensen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) vormen een doelgroep die ook in Moldavië steeds groter wordt en waar tijdens scholing weinig tot geen aandacht aan wordt besteed. Doina gaf dan ook aan dat de doelgroep die aanwezig zou zijn tijdens de training bestond uit verschillende groepen: moeders, ambtenaren, psychologen en ook de eigenaren van een autismekliniek.
Tijdens de training vanuit De Schutse hebben we behandelmethodieken en werkplannen besproken ten behoeve van de zorg voor mensen met ASS.

Arie van Zetten

Maatschappelijk werker De Schutse

Alles lezen over de campagne 'Gewoon samen'

Blog 1 Arie van Zetten. De Schutse
De Schutse & Kom over en help: samen sterk voor kinderen met beperking – 1 (van de 3)

Blog 2 Arie van Zetten. De Schutse
De Schutse & Kom over en help: samen sterk voor kinderen met beperking – 3 slot