12 mei 2019

De Schutse & Kom over en help: samen sterk voor kinderen met beperking – 1 (van de 3)

De Schutse draagt graag bij aan de campagne ‘Gewoon samen’ van Kom over en help. Zo ben ik in november 2018 samen met mijn collega José naar Moldavië geweest om een training te geven over autisme. In de volgende blogs schrijf ik onder andere over de verschillen tussen de landen en de organisaties. In deze blog richt ik me op de campagne ‘Gewoon samen’ en hoe de samenwerking tussen De Schutse en Kom over en help tot stand kwam.

Campagne ‘Gewoon samen’

De campagne ‘Gewoon samen’ heeft als doel om 1600 (!) gehandicapte kinderen te helpen die in landen wonen waar zij niet geaccepteerd worden. Ze mogen er niet zijn vanwege hun handicap! Artsen raden een abortus aan als zij zien dat het ongeboren kind een beperking heeft. In deze landen (waaronder Moldavië) is Kom over en help werkzaam.

Samenwerking Kom over en help en De Schutse

De Schutse heeft in 2017 tijdens de voorjaarscampagne van Kom over en help een bezoek aan Charity Missions in Moldavië gebracht. De nood werd tijdens dit bezoek gevoeld en naar aanleiding daarvan is onderzocht wat De Schutse aan deze organisatie zou kunnen bieden. De organisatie New Hope had dringend behoefte aan een training over autisme omdat men daar de kennis mist.

Taboe

Een handicap wordt in Moldavië gezien als een straf van God. Ouders schamen zich vaak voor de handicap van hun kind en houden het vaak thuis. Vaders lopen vaak weg voor hun verantwoordelijkheid en verlaten het gezin. Moeders staan dan alleen voor de zorg en het inkomen van het gezin. De overheid ondersteunt deze gezinnen minimaal en professionele zorg is niet aanwezig. Er zijn wel staatstehuizen en ouders wordt aangeraden hun kind af te staan aan zo’n tehuis. Kom over en help zet in deze landen professionele christelijke zorg op zodat de ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd en zij in aanraking komen met Gods Woord.

Dit houdt onder andere in dat er ontwikkelingsdoelen worden gesteld op mentaal en fysiek vlak. Ook ondersteunt Kom over en help op een praktische manier door bijvoorbeeld incontinentiematerialen te geven.

Uw hulp hard nodig!

Vindt u het ook belangrijk dat kinderen met een beperking dagbesteding kunnen ontvangen, menswaardig worden behandeld en in aanraking komen met Gods Woord? Help dan alstublieft mee!

Alvast hartelijk dank!

Arie van Zetten

Maatschappelijk werker De Schutse

Alles lezen over de campagne 'Gewoon samen'

Blog 2 Arie van Zetten. De Schutse
De Schutse & Kom over en help: samen sterk voor kinderen met beperking – 2 (van de 3)