19 september 2019

Boek van André Heijboer gepresenteerd!

“Woest gesnuif klinkt achter hem. Dávid draait zich om en schrikt zich wezenloos. Hij staat oog in oog met de gevaarlijkste beer van de hele veestapel. De beer van het pistoolschot.
Verlamd van schrik staart Dávid met wijd open ogen naar het beest. (…) De beer komt dreigend dichterbij; de kop naar beneden, zijn bek wijd open.”

Een passage uit het nieuwe boek van André Heijboer. Het boek ‘Onmogelijke opdracht’ gaat over David, een jongen die in het oorlogsgebied in Oekraïne woont. Het boek is verschenen bij uitgeverij De Banier.
In de afgelopen jaren is André Heijboer samen met Kom over en help twee keer naar Oekraïne geweest om met eigen ogen de situatie in dit land te zien en inspiratie op te doen voor dit boek. Gerben Heldoorn begeleidde deze reizen.

Gisteren was het dan uiteindelijk zover. De presentatie van dit spannende boek met 150 jongeren van het Van Lodenstein College in Amersfoort. De presentatie, overhandiging van het boek en de quiz waren een groot succes.

‘Onmogelijke opdracht’
Het nieuwe boek van André Heijboer is online te bestellen.