Mijn grootste wens is dat mijn kinderen in God zullen blijven

In de winter wonen, koken en slapen ze in één kamer, zoals zoveel gezinnen. De zevenjarige Jolena, haar moeder, haar broer en zussen. Zodoende hoeven ze maar één kamer warm te houden. “De winter is altijd heel moeilijk”, vertelt moeder Christina. “Het hout, áls we dat al kunnen kopen, is erg duur. We maken twee keer per dag het vuur aan, en dan raakt het hout snel op.”

Werken in het buitenland

Moeder Christina staat er ook nog eens alleen voor. Haar man is naar het buitenland. Om geld te verdienen zodat ze het huis kunnen opknappen. “Ik tel de dagen af dat hij weer thuiskomt”, verzucht moeder. “We willen als gezin graag bij elkaar zijn, maar in de omgeving is geen werk te vinden.” Moeder weet hoe het is voor haar man om in het buitenland te werken: dat heeft ze zelf eerder ook gedaan. Het was een moeilijke periode.

“In de zomer lukt het nog wel om werk te vinden. Dan werk ik op het land, en als verkoopster in een winkel”, vertelt moeder Christina. “In de winter is er echter helemaal geen werk in het dorp. Maar met Gods hulp hoop ik werk te vinden, zodat ik mijn kinderen eten kan geven.”

Een enorme ommekeer

Dat Jolena’s moeder over God spreekt, is niet vanzelfsprekend. “Ons gezin wist niets van God en de Bijbel. Tot onze oudste dochter naar een kinderkamp ging. Daar hoorde ze over de Heere Jezus en is tot geloof gekomen. Dat heeft een enorme ommekeer in ons gezin gegeven. Eerste wilde mijn man er niet aan, maar ook hij is nu gedoopt”, vertelt ze met tranen in haar ogen.

Alleen God weet hoe het verder zal gaan

Als we Jolena’s moeder vragen hoe ze de toekomst ziet, heeft ze haar dromen. “Ik hoop dat over tien jaar ons huis voldoende is opgeknapt, dat we werk in het dorp hebben en geld kunnen verdienen. Maar alleen God weet hoe het verder zal gaan.”

De toekomst van haar kinderen weegt haar nog zwaarder. “Ik wil heel graag dat ze goed leren en school afmaken, zodat ze later werk kunnen vinden. Ik bid God dat Hij ze wijsheid geeft zodat ze de goede dingen zullen doen. Mijn grootste wens is dat zij, en wij, in God zullen blijven.”

Ik bid God dat Hij ze wijsheid geeft zodat ze de goede dingen zullen doen. Mijn grootste wens is dat zij, en wij, in God zullen blijven.”

Helpt u mee? Ondersteun deze winter een kind!


Lees, kijk en luister verder naar het leven van Jolena

Lees meer over de wintercampagne!