Het dagopvangcentrum: een reddingsboei in moeilijke tijden

Het dagopvangcentrum is voor kinderen uit arme gezinnen een uiterst belangrijke plek.

“De mensen zien het als een reddingsboei in moeilijke tijden”, zegt pastor Mihai, die een dagopvangcentrum onder zijn beheer heeft. Pastor John, leider van een ander dagopvangcentrum herkent het. “Wanneer we ouders of grootouders spreken van kinderen die naar het dagopvangcentrum komen, dan horen we steeds een dankwoord voor het bestaan van dit centrum en voor de veranderingen die ze zien bij hun kinderen thuis”, vertelt hij.

Het is een plaats waar het letterlijk warm is en waar ze een voedzame en warme maaltijd krijgen. Ze krijgen liefde en aandacht, leren hoe ze voor zichzelf moeten zorgen en hoe belangrijk hygiëne is. Ook horen ze, vaak voor het eerst, over de Heere Jezus, Die voor hen wil zorgen.
Samen met de begeleiders denken de kinderen na over hun toekomst. Ze worden gemotiveerd om zich te ontwikkelen, en zich verantwoordelijk te weten voor hun toekomst.

Lees meer over de wintercampagne!

Helpt u mee? Ondersteun deze winter een kind!

Video's

Het dagopvangcentrum, een reddingsboei! Een uiterst belangrijke plek voor kinderen uit arme gezinnen.

Pastor John, leider van een dagopvangcentrum: “Ouders zijn dankbaar voor de veranderingen die ze zien bij hun kinderen thuis.”

Pastor Mihaj is er voor de arme gezinnen in het dorp. “De mensen zien het als reddingsboei in moeilijke tijden.”