Elke maandagmorgen hebben we als medewerkers op ons kantoor een weekopening. Daarin bidden we om Gods kracht voor onze partnerorganisaties en Gods zegen op hun werk.
Werken, geld doneren, bidden: het één kan niet zonder het ander. Daarom willen we u vragen met ons mee te bidden.

Onze partnerorganisaties geven regelmatig specifieke punten aan waarvoor ze ons gebed vragen. Elke maand willen wij een aantal van deze punten aan u doorgeven.

  • De corruptie in Albanië is hoog. Daardoor is er een klimaat ontstaan waarin mensen met een hoge positie misbruik maken en zichzelf allerlei gunsten verlenen. Hierdoor worden de rijken alleen maar rijker en de armen alleen maar armer. Laat er ook aandacht zijn voor de armen.
  • Er zijn allerlei spanningen in de Albanese kerk en de samenleving. Dit zorg voor veel onrust.
  • Veel kinderen groeien op in instabiele en arme gezinnen. Onze partnerorganisatie wil graag deze kinderen helpen, zodat ze een goede opleiding kunnen volgen en dat ze opgroeien als eerlijke en goede burgers en iets kunnen betekenen voor dit land.
  • De ouderen in dit land hebben het zwaar. Ze leven in moeilijke omstandigheden. Er is blijvend aandacht nodig voor deze groep.
  • Het werk van onze partnerorganisatie in Albanië is zwaar. Ze vragen of ze kracht en moed mogen ontvangen voor hun dagelijks werk, zodat ze een verschil kunnen maken in het leven van degenen in nood verkeren.