Elke maandagmorgen hebben we als medewerkers op ons kantoor een weekopening. Daarin bidden we om Gods kracht voor onze partnerorganisaties en Gods zegen op hun werk.
Werken, geld doneren, bidden: het één kan niet zonder het ander. Daarom willen we u vragen met ons mee te bidden.

Onze partnerorganisaties geven regelmatig specifieke punten aan waarvoor ze ons gebed vragen. Elke maand willen wij een aantal van deze punten aan u doorgeven.

  • Veel kinderen in Armenië gaan naar een dagopvangcentrum. Het is een blijvend gebed van onze partnerorganisatie Youth for Christ dat deze kinderen naar dagopvangcentra blíjven komen, zodat ze God mogen leren kennen en een plaats in de samenleving mogen vinden.
  • De lokale kerken en vrijwilligers in Armenië zetten zich met hart en ziel in om kinderen in moeilijke situaties te dienen. Het is vaak moeilijk en zwaar werk.
  • Onze partner Youth for Christ start een nieuw programma: ‘Super Woman’. Ze hopen en bidden dat dit programma vruchten mag gaan afwerpen.
  • Onze partner Youth for Christ wil graag haar team uitbreiden. Zo zoeken ze iemand die zich wil inzetten voor activiteiten rondom online communicatie en media, om zo meer bekendheid aan hun werk te geven.
  • Er zijn veel spanningen in het land Armenië. Daarnaast gaat het economisch ook slechter. De bevolking vraagt om gebed voor vrede en een betere toekomst in hun land.