Spaarkaarten

Veel kinderen in landen als Moldavië en Georgië groeien op in armoede. Dit geldt ook voor Dafydd. Soms is er geen geld voor kleren of een goede maaltijd. En naar school gaan is ook niet altijd mogelijk. Maar met deze spaarkaart kan jij helpen om je leeftijdsgenootjes te ondersteunen.

Met de opbrengst van een volle kaart kan een kind een maand lang naar een opvangcentrum, waar hij een maaltijd krijgt, wordt geholpen bij zijn huiswerk en Bijbelse verhalen hoort. Vraag hier de spaarkaarten aan.

Met een volle kaart steun je Dafydd een maand lang