Muntkaarten

Voor met name de jongste kinderen hebben we muntkaarten. Ze kunnen hiermee langsgaan bij mensen om te vragen of zij een munt willen geven, en deze vervolgens doorkruisen op de kaart.
Met de opbrengst van een volle kaart kan een kind een maand lang naar een opvangcentrum, waar hij een maaltijd krijgt, wordt geholpen bij zijn huiswerk en Bijbelse verhalen hoort. Vraag hier de muntkaarten aan.