Met uw kerk

Geroepen om te dienen. Is dat het niet waarin ambtsdragers en gemeenteleden zich herkennen? Mensen helpen die door wat voor omstandigheden dan ook, het alleen niet (meer) redden. Zoals ds. Igor Kohaniuk uit Moldavië het zegt: “Diaconaat is een must voor het christendom en elke authentieke christen”.

Brochure ‘Vergaderopeningen 2019 – Bijbelse bezinning op het diaconaat’
Overdenkingen van predikanten in binnen- en buitenland. Te gebruiken bij de opening van vergadering van diaconie en/of kerkenraad.

Presentatie, debat of ‘interactief’ spel
We bieden verschillende mogelijkheden om een avond voor gemeente, vereniging of club in te vullen.

Een collecte houden
In uw kerkelijke gemeente kunt u een collecte houden om ons werk te steunen in de landen waar we werken.