Elf jaar is ze, Cristina uit Moldavië. En al een klein moedertje. Thuis zorgt ze voor haar jongere zusjes en voor het huishouden. Moeder werkt namelijk in het buitenland, om geld te verdienen. Cristina weet niet beter dan dat zij thuis alles moet doen…

Het belangrijkste wat Cristina heeft geleerd

Tot de dag dat ze, samen met haar zusjes, in het dagopvangcentrum komt dat de kerk heeft opgezet. De vrijwilligers ontvangen haar met liefde en warmte, ze vieren verjaardagen, zingen, doen spelletjes, en maken hun huiswerk.
Dan beseft ze dat haar leven thuis niet zo gewoon is als ze denkt. “Mijn leven is veranderd sinds ik hier kom”, zegt Cristina. “Ik voel liefde en begrip en zorg die ik thuis mis. En het belangrijkste is,” zegt ze met een lieve lach, “dat ik geleerd heb dat de Heere Jezus voor mij is gestorven”.

Wat Cristina graag wil

Cristina heeft in het dagopvangcentrum voor het eerst de verhalen uit de Bijbel gehoord. Dagelijks vraagt ze of de Heere Jezus ook in haar hart wil komen. Cristina wil graag leven zoals Jezus dat van haar vraagt, maar ze ervaart dat dat niet gemakkelijk is, vooral op dagen dat er thuis problemen zijn en ze veel zorgen heeft. “Ik vind het elke dag weer een gevecht om de goede dingen te doen in plaats van het verkeerde.”
Iedere zondag komt Cristina, samen met haar zusjes, naar de zondagsschool. Het is een eind lopen, maar dat heeft ze er graag voor over. Daar hoort ze immers de Bijbelverhalen waar ze zoveel van houdt?

Uw steun verandert het leven van kinderen en gezinnen