Dagelijkse levensbehoeften

Het programma Dagelijkse levensbehoeften focust op de meest arme en kwetsbare families, volwassenen en ouderen. De projecten binnen dit programma – bijvoorbeeld een gaarkeuken – zijn erop gericht een sociaal vangnet voor deze mensen te creëren en hen te voorzien van tijdelijke ondersteuning bij hun dagelijkse behoeften, zoals voedsel, huishoudelijke benodigdheden, geld en kleding.

Daarnaast is het doel dat deze families door de diverse projecten een sociaal netwerk krijgen danwel contact krijgen met sociale voorzieningen van overheden.

Het programma Dagelijkse levensbehoeften biedt ook rehabilitatie aan verslaafden en ondersteunt hen bij hun re-integratie in de maatschappij.

Beleidsbeïnvloeding