19 juli 2018

Kunstmarkt op de Botermarkt op Urk.

Onze vrijwilligster, Désirée de Haas, staat op de kunstmarkt. Zij schildert met haar mond in plaats van met haar handen, omdat ze spastisch is.
De opbrengst van de schilderijen en kaarten die zij verkoopt, is bestemd voor een van onze projecten in Moldavië: Dagopvang ‘Nieuwe hoop’ voor kinderen met een beperking.
De kunstmarkt begint om 11:00 uur.